Danssexpressie 1

Als je loopt beweeg je. Ook een giraf beweegt als hij loopt, maar op een hele andere manier. Een marionet, die aan touwtjes hangt, beweegt op zijn eigen houterige wijze, maar kan daarin uitdrukken of hij brutaal of aarzelend anderen tegemoet treedt.

Het gaat er in de lessen om dat de kinderen zich inleven in een gevoel of vorm. De bewegingen op deze leeftijd zijn heel totaal, er zal veel gewerkt worden vanuit tegenstellingen. In sommige lessen worden materialen gebruikt om de fantasie te helpen ontwikkelen. Daarnaast leren kinderen ook op eenvoudige muziekthema's te dansen, d.m.v. kleuterdansen.

Leeftijd: 4 en 5 jaar, op donderdagmiddag of zaterdagochtend.

Danssexpressie 2

Deze serie lessen is voor kinderen die al een jaar lessen hebben gevolgd of daar gezien hun leeftijd en ontwikkeling aan toe zijn. De lessen bouwen voort op de gelegde basis. Er treedt een verfijning op in de beweging. Aansluiting is mogelijk op AMV of een instrument.

Leeftijden:
5, 6 en 7 jaar op donderdagmiddag of zaterdagochtend;
6, 7 en 8 jaar op donderdagmiddag of zaterdagochtend.
Kosten: € 295,--
Alle groepen sluiten het jaar af met een slotuitvoering op de muziekschool.

Dansexpressie

DansexpressieWerkplaats Dans en Beeld